No menu items!
8.9 C
Istanbul
06/07/2020 7:22
No menu items!
Home DÜNÝÄ Dünýäniň iň gymmat brendleri

Dünýäniň iň gymmat brendleri

“2020 BrandZ Top 100 Global” markalaryň sanawy täzelendi. Şoňa laýyklykda ABŞ-da ýerleşýän elektron söwda hasaplaýyş kompaniýasy bolan “Amazon” ýyllyk 32 göterim ösüş bilen 416 milliard dollara barabar bolup, dünýäniň iň gymmatly markasy bolmagyny dowam etdirýär. Ýene-de bir tehnologiýa ägirtleriniň bir bolan “Apple” kompaniýasy sanawda ikinji orny eýeledi

“WPP” we “Kantar” tarapyndan şu ýyl 15-nji gezek taýýarlanan “Brandz Top 100 Global Markalar” sanawy  üçin “Bloomberg”-de 51 bazardan 17 müň 500-den gowrak marka gözden geçirildi we geçirilen gözlegde dünýädäki 3,8 million adamdan alnan müşderileriň düşünjeleri içgin seljerildi.

Sanawyň ilkinji 25-ligine girýän kompaniýalar aşakdakylar:

25 – “Xfinity” — Marka bahasy: 46,9 milliard dollar.

24 – “Starbucks” — Marka bahasy: 47,7 milliard dollar.

23 – “PayPal” — Marka bahasy: 48,4 milliard dollar.

22 – “Disney” — Marka bahasy: 48,8 milliard dollar.

21 – “Nike” — Marka bahasy: 49,9 milliard dollar.

20 – UPS — Marka bahasy: 50,7 milliard dollar.

19 – “Louis Vuitton” — Marka bahasy: 51,7 milliard dollar.

18 – “Moutai” — Marka bahasy: 53,7 milliard dollar.

17 – SAP — Marka bahasy: 57,5 ​​milliard dollar.

16 – “The Home Depot” — Marka bahasy: 57,5 ​​milliard dollar.

15 – “Marlboro” — Marka bahasy: 58,2 milliard dollar.

14 – IBM — Marka bahasy: 83,6 milliard dollar.

13 – “Coca Cola” — Marka bahasy: 83 milliard dollar.

12 – “Verizon” — Marka bahasy: 94,6 milliard dollar.

11 – AT&T — Marka bahasy: 105,8 milliard dollar.

10 – “Mastercard” — Marka bahasy: 108,1 milliard dollar.

9 – “Makdonalds” — Marka bahasy: 129,3 milliard dollar.

8 – “Facebook” — Marka bahasy: 147,1 milliard dollar.

7 – “Tencent” — Marka bahasy: 150,9 milliard dollar.

6 – “Alibaba” — Marka bahasy: 152,5 milliard dollar.

5 – “Visa” — Marka bahasy: 186,8 milliard dollar.

4 – “Google” — Marka bahasy: 323,6 milliard dollar.

3 – “Microsoft” — Marka bahasy: 326,5 milliard dollar.

2 – “Apple” — Marka bahasy: 352,2 milliard dollar.

1 – “Amazon” — Marka bahasy: 415,8 milliard dollar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Süleýman Demirel Uniwersiteti : Attestat bilen Synagsyz okuwa girmek

Süleýman Demirel uniwersiteti attestat bahalaryň netijesine görä synagsyz ýokary okuw jaýyna kabul edýär. Türkiýäniň öňki Prezidenti Süleýman Demireliň adyny göterýän bu Uniwersitet Isparta şäherinde...

AHAL WELAÝAT ÝÖRITE SUNGAT MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Türkmen milli saz gurallary. Kirişli saz gurallary. Üflenip we kakylyp...

MARY WELAÝAT MALIÝE-YKDYSADY ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buhgalterçilik hasaba alnyşy. Maliýe we karz. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş. ...

AŞGABAT ŞÄHERINDÄKI SYÝAHATÇYLYK ORTA HÜNÄR OKUW MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Myhmanhana hyzmatlary. Syýahatçylyk hyzmatlary. Ykdysadyýet we meýilnamalaşdyryş (syýahatçylyk pudagynda). Jemgyýetçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Milliarderleriň sany köpeldi

“Wealth-X” hünärmenleriniň habar bermeginde, 2019-njy ýylda milliarderleriň sany 211 adam artyp, 2825-e ýetdi, munuň özi rekord hasaplanylýar. Şeýle adamlaryň köpüsi ýagny 788 adam ABŞ-da...

Bazı Bakanlık ve Devlet idarelerinde atamalar

Türkmenistan Devlet Başkanının imzaladığı Kararlar ile bazı bakanlık ve devlet idarelerinde atamalar ve görevden almalar gerçekleşti. İşte Atamalar ve görev değişiklikleri: Türkmen Devlet Seyitnazar Seyidi...

HYDYR DERÝAÝEW ADYNDAKY MUGALLYMÇYLYK MEKDEBI

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Başlangyç synplarda okatmak. Mekdebe çenli bilim we terbiýe. Tölegli esasda: Başlangyç...

Lebap welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw mekdebi

2020/2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini yglan edýär: Buh­gal­ter­çi­lik ha­sa­ba al­ny­şy. Ma­li­ýe we karz. Yk­dy­sa­dy­ýet...