No menu items!
8.9 C
Istanbul
16/07/2020 8:13
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Dubaý daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar

Dubaý daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar

Birleşen Arap Emirlikleriniň Dubaý şäheri şu ýylyň 7-nji iýuldan daşary ýurtly syýahatçylary kabul etmäge taýýarlanýar. Bu barada ýurduň hökümet wekiliýeti “Twitter” jemgyýetçilik torundaky hasabyndan beýan etdiler.

Şähere gelýänlerden koronawirus ýokanjynyň ýokdugy baradaky şahadatnama hökman bolmalydyr. Şeýle hem howa menzilinde myhmanlaryň lukmançylyk barlagyndan geçmegi üçin ähli şertler döredildi.

22-nji iýundan başlap, ýaşamak üçin ygtyýarnamasy bolanlar şähere girip bilerler, 23-nji iýundan Dubaýyň ýaşaýjylaryna daşyna çykmaga rugsat berilýär.

Koronawirus ýokanjynyň giňden ýaýramagy bilen Dubaý şäheri 26-njy martda şähere gelip-gitmekligi wagtlaýyn togtadypdy.

IŇ TÄZE HABARLAR

BAE Mars missiýasyny yza süýşürdi

Birleşen Arap Emirlikleriniň (BAE) durmuşa geçirmegi meýilleşdirýän Mars missiýasy häzirlikçe togtadyldy. Beýannamada bellenişi ýaly, Ýaponiýada geçirilmegi meýilleşdirilýän kosmos zonduny älem giňişligine çykarmak işi yza...

“Super Mario” rekord bahadan satyldy

“Super Mario” oýnunyň bir nusgasy 1985-nji ýylda Nintendo güýmenje ulgamy (NES) platformasynda çykyş edip, öz rekordyny täzeledi. BBC-niň habar bermegine görä, şu ýyl çykan we...

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Ýeňijilere pul baýraklar onlaýn şertlerde gowşurylar

Türkiýede bilim alýan Türkmenistanly talyplaryň arasynda geçirilýän “Kitap okamagyň peýdalary” atly döredijilik bäsleşigi bugün tamamlandy. Türkmenistanyň ýerli wagty bilen sagat 18:00 ýagdaýyndaky netijelere görä...

ÝUNESKO bilen hyzmatdaşlyk ösdürilýär

Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda...

“Barselona” ýeňdi, “Espanýol” 2-nji liga düşdi

Ispaniýa çempionatynyň 35-nji tapgyrynda “Barselona” öz meýdançasynda “Espanýol” toparyny kabul etdi. Toparlaryň ilkinji duşuşyklary 0-0 hasaby bilen tamamlandy. Bu duşuşykda bolsa oýnuň 56-njy minutynda...

Gaýynatamyň ýatlamasy

Taryhda öz ata-watanyny, halkyny goramak üçin köp edermenlikleri görkezen merdana ýigitler, türkmende bar. Bu toprakda, özleriniň şan-şöhraty, gaýduwsyzlygy  bilen tanalan gahryman türkmen serkerdeleri bar....