No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:36
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Daşary ýurt gatnawlary 20-nji maýa çenli ýatyryldy

Türk howaýollary kompaniýasynyň daşary ýurt gatnawlaryny 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli yza süýşürendigi mälim edildi. Kompaniýanyň resmi internet sahypasynda bu barada şeýle beýanat berildi: “Koronawirus keseliniň ýaýramagy sebäpli resmi ýolbaşçylar tarapyndan kabul edilen kararlara laýyklykda, raýatlaryň saglygy göz öňünde tutulyp, ähli daşary ýurt gatnawlary 2020-nji ýylyň 20-nji maýyna çenli togtadyldy”.

Şeýle hem beýanatda içerki gatnawlaryň bolsa 2020-nji ýylyň 1-nji maýyna çenli togtadylandygy beýan edildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Tailandda koronowirusyň waksinasy synag edilýär

Tailandyň Çulalongkorn uniwersitetiniň lukmançylyk merkezi SARS-CoV-2 koronowirus waksinasyny syçanlarda synagdan geçirip gördi. «Bu synag örän üstünlikli geçdi» diýip, onuň netijesi barada ýurduň döwrebap bilim, saglyk...

Bir senede 3 önümi satuwa çykarar

Hytaýyň iň iri elektronika öndürýän kompaniýalarynyň biri bolan “Xiaomi” 25-nji maýda täze 3 sany sowadyjyny alyjylara ýetirer. Bu sowadyjylar beýlekilerden bahasynyň amatlylygy we ýokary...

Dünýäniň ajaýyp täsinlikleri

Dünýä näçe keşp edilse-de, adamzady haýrana goýýan tebigy täsinlikleriň soňuna çykyp bolmajak ýaly görünýär. Çünki ynsan gözledigiçe täze zatlaryň üstünden barýar. Aklyňa gelmejek, hyýaly...

Uçar ýolagçylary üçin täze düzgün

Türkiýäniň Türkhowaýollary (THY) awiasiýa kompaniýasynyň esasy maksady ýolagçylaryň sagdyn bolmagyndan ybarat. Şonuň üçin içerki gatnawlarda bilet almak işleri “Durmuş öýe laýyk gelýär” (HES) şygary...