8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:31
Home IŇ TÄZE HABAR Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Programı kabul edildi

Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Programı kabul edildi

Bugün Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı merkezi binasında gerçekleşen toplantıda Türkmenistan Bakanlar Kurulu başkan yardımcısı, Dışişleri bakanı Raşit Meredov bazı önemli açıklamalar yaptı. Bakan Meredov’un  belirtildiği üzere, Türkmenistan Bulaşıcı hastalıklara karşı hazırlık ve acil önlemler almak ile ilgili Programı kabul edildi. Bu Program bugün gerçekleşen Türkmenistan Bakanlar Kurulu toplantısında kabul edildi.

Türkmenistan’ın girişimleri BM tarafından yayınlandı

Aralarında Türkiye Cumhuriyeti Aşkabat Büyükelçisi Toğan Oral’ında bulunduğu Türkmenistan’daki yabancı büyükelçiler ve uluslararası örgütlerin yöneticilerin de katıldığı toplantıda ayrıca Türkmenistan’ın Devlet Başkanının Dünya Sağlık Örgütünün Genel müdürü Tedros Adhanom Gebreyesusa gönderdiği mektubunda belirtilen halkın sağlığın korumak ve bulaşıcı hastalığın yayılmasına karşı mücadele  hakkında bilginin BM Genel kurulunun 74. Toplantısının resmi belgesi olarak kabul edildiği belirtildi. “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinin takip ettiği toplantıda bu belgenin  BM resmi dillerinde yayınlandığını ve BM üye olan tüm ülkelere resmi olarak gönderildiği beyan edildi.

Toplantı devam etmekte olup, toplantıyla ilgili haberleri paylaşmaya devam edeceğiz.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Güllerden görklidir türkmen halysy

Hormatly Prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda gol çeken Karary haly önümçiligini kämilleşdirmek we göwnejaý derejede ýola goýmak, milli önümleriň eksport möçberlerini artdyrmak ugrunda edilen...

Angliýa we Italiýada futbol çempionatlary başlaýar

Koronawirus ýokanjy sebäpli togtadylan Angliýanyň “Premier Liga” futbol çempionatynyň 17-nji iýunda, Italiýanyň “Seria A” futbol çempionatynyň bolsa 20-nji iýunda täzeden başlanjakdygy mälim edildi. Angliýanyň çempionaty...

Türkiýeden Türkmenistana haçan uçar gatnawlary başlaýar?

Türkiýäniň köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde Türkiýäniň daşary ýurtlara uçar gatnawlaryny amala aşyrmaga başlajakdygy barada habar berildi. Resmi däl maglumatlara laýyklykda, Türkiýe Respublikasy koronawirus sebäpli...

Awtoulag pudagyna 8 milliard ýewrolyk goldaw

Fransiýada koronawirus pandemiýasy sebäpli uly ýitgi çekýän awtoulag senagatyna goldaw bermek göz öňünde tutulýar. Munuň üçin döwlet tarapyndan 8 milliard ýewro maliýe kömegi berler. Fransiýanyň...