No menu items!
8.9 C
Istanbul
02/06/2020 11:23
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Bu hepde paýtagtymyzyň tomaşa jaýlarynda

Paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryna bu hepdäniň dynç günlerinde hem gyzykly tomaşalar garaşýar. Bular barada «Edebiýat we sungat» gazetiniň 22-nji maýyndaky sanynda şeýle maglumat berilýär.

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda

22-nji maýda «Nirede sen, başky söýgim?», 19:00-da.

23-nji maýda «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», 19:00-da.

24-nji maýda «Hindi rowaýaty», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda

23-nji maýda «Ynam! Umyt! Söýgi!», 19:00-da.

24-nji maýda «Toýumyza gel, toýumyza!», 19:00-da

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda

22-nji maýda «Seň yşkyňda perwana», 19:00-da.

23-nji maýda «Müneçjim», 19:00-da.

24-nji maýda «Aşyk peýker», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda

22-nji maýda «Ugurtapyjy magşuk», 19:00-da.

23-nji maýda «Maşa we aýy», 12:00-da, «Dogruçyl bolmaly», 19:00-da.

24-nji maýda «Bremenli sazandalar», 12:00-da, «Çarlak», 19:00-da.

Türk­me­nis­ta­nyň Mol­la­ne­pes adyndaky talyplar teatrynda

23-nji maýda «Leýli-Mejnun», 19:00-da.

24-nji maýda «Ýediň enesi», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatrynda

23-nji maýda «Sakarja geçi», 12:00-da, «Aşyklar», 19:00-da.

24-nji maýda «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde

23-nji maýda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

24-nji maýda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 16:00-da.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkmenistan bilen BAE-nyň arasynda hukuk hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Döwlet, hukuk we demokratiýa institutynyň direktory Ý.Nuryýew bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Strategik bilimler we barlaglar merkeziniň (ECSSR) ýerine ýetiriji...

Türkmenistan Bütindünýä Syýahatçylyk Guramasynyň ýygnagyna gatnaşdy

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda sanly wideoaragatnaşyk ulgamy arkaly «Dikeldişe tarap hereket» atly ýokary derejeli sebitleýin maslahat geçirildi. Çäre BMG-niň Bütindünýä syýahatçylyk guramasy tarapyndan guraldy. Sebitleýin...

Türkmenistan we Eýran serhetdäki gözegçilik nokatlaryny güýçlendirýärler

2020-nji ýylyň 30-njy maýynda «Sarahs–Sarahs», «Artyk– Lütfabat» we «Altyn Asyr– Inçeburun» gözegçilik-geçiriş nokatlarynda gurluşygy alnyp barylýan zyýansyzlandyryş-dezinfeksiýa desgalarynyň gurluşyk işlerine gözegçilik etmek hem-de bu...

Türkmenistan bilen Ukrainanyň daşary işler ministrleriniň telefon sohbetdeşligi

2020-nji ýylyň 1-nji iýunynda Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow Ukrainanyň Daşary işler ministri D.Kuleba bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi. Söhbetdeşligiň barşynda iki ýurduň daşary syýasat...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýä adaty durmuşa dolanýar

― 27-nji maýda Dubaýyň sport zallary we kinoteatrlary gaýtadan işläp başlar. Ilkinji tapgyrda olara ir sagat 6-dan gije 23-e çenli işledilmäge rugsat berildi. — Moldowa...

Haly baýramy mynasybetli sergi geçirildi

Şu gün Köpetdagyň eteginde ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda senagat edara binasynda Türkmen halysynyň baýramy mynasybetli Türk­me­nis­ta­nyň Söw­da we Da­şa­ry yk­dy­sa­dy ara­gat­na­şyk­lar mi­nistr­li­gi Döw­let ha­ryt çig-mal...

15 ýyl mundan ozalky Stambul gudraty

2005-nji ýylda Türkiýäniň Stambul şäherinde geçirilen Çempionlar ligasynyň final duşuşygy futbol janköýerleriniň hiç wagt ýadyndan çykmajak duşuşyklaryň biri boldy. 15 ýyl mundan ozal, Angliýanyň...

Türkmenistan bilen Astrahanyň hyzmatdaşlygy berkeýär

2020-nji ýylyň 29-njy maýynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň Orunbasary, Daşary işler ministri R.Meredow bilen Russiýa Federasiýasynyň Astrahan oblastynyň gubernatory I.Ýu.Babuşkiniň arasynda onlaýn gepleşikler geçirildi. Işjeň...