8.9 C
Istanbul
29/05/2020 5:16
Home IŇ TÄZE HABAR BMG: Global ykdysadyýet 3,2 göterim peseler

BMG: Global ykdysadyýet 3,2 göterim peseler

Birleşen Milletler Guramasynyň (BMG) çaklamalaryna görä, täze görnüşli koronawirus (COVID-19) ýokanjy sebäpli dünýä ykdysadyýetiniň şu ýyl 3,2 göterim pese gaçjakdygy mälim edildi.

BMG-niň 2020-nji ikinji ýarymy üçin “Bütindünýä Ykdysadyýet ýagdaýy we geljegi” atly maglumatnamasy çap edildi. Şol maglumatnamada görnüşi ýaly, “COVID-19” wirusynyň täsiri sebäpli dünýä ykdysadyýetiniň şu ýyl 3,2 göterim pese gaçjakdygy çaklanyldy.

Ykdysadyýetiň pese gaçmagynyň 1930-njy ýyldaky uly çökgünlikden bäri emele gelen ýagdaý bolup durýandygy, 2020-2021-nji ýyllarda global ykdysadyýetiň 8,5 trillion dollar ýitgi çekjekdigi aýdylýar. Şeýlelikde, soňky 4 ýylyň dowamynda gazanylan üstünlikleriň ýitip gitjekdigi mälim edilýär.  34 milliondan gowragyň adamyň ýiti garyplyk çekjekdigi aýdylýar.

Hasabatda ösen ykdysadyýetli ýurtlaryň ykdysadyýetiniň 5 göterim pese gaçjakdygy, 2021-nji ýylda 3,4 göterim ösüş gazanylyp boljakdygy, ösüp barýan ykdysadyýetli ýurtlaryň ykdysady ýagdaýynyň 0,7 göterim pese gaçyp, 2021-nji ýylda 5,3 göterim ösüş gazanjakdygy bellenildi.

Hasabatda “COVID-19” epidemiýasynyň garyplygy we girdejilerdäki deňsizligi ýokarlandyrýandygy we bu epidemiýanyň şu ýyl 34,3 million adamyň “aşa garyplyk” çäginden aşmagyna we garyplygyň ýokarlanmagynyň 56 göteriminiň Afrika ýurtlarynda bolup biljekdigi mälim edildi.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanyň Andijon welaýatynda 6 gektar meýdanda «Emeli intellekt» tehnologiýasy ornaşdyryldy. Synag üçin alnan bu ýer bölegi baradaky ähli maglumatlar «Monterra» onlaýn platformasyna ýerleşdirildi. Ýerden alynýan...

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde...

Türkmenistanyň Ýokary Okuw Jaýlary

Türkmenistanda hereket edýän ýokary okuw jaýlarynyň sanawyny Türkmenistanda Milli Erasmus+ ofis web sahypasyndan alyp Size ýetirýäris. Bu ýerde ýokary okuw jaýlarynyň sanawy raýat ýokary...

Çagalar sungat mekdebi okuwa kabul edýär

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň 7-nji çagalar sungat mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin aşakdaky hünärler boýunça çagalary okuwa kabul edýär: Ýörite fortepiano. Bu...