No menu items!
8.9 C
Istanbul
01/04/2020 11:45
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Barselona” 8 futbolçysy bilen hoşlaşmakçy

“Barselona” 8 futbolçysy bilen hoşlaşmakçy

Ispaniýanyň «Barselona» topary tomusky transfer möwsüminde 8 futbolçysynyň tekliplerine seretmegi göz öňünde tutýar. Topar 8 futbolçysy bilen hoşlaşmagy meýilleşdirip, täze oýunçylar bilen toparyň düzümini güýçlendirmekçi bolýar.

Iwan Rakitiç, Arturo Widal, Samuel Umtiti, Martin Breýtueýt, Filippe Koutinio, Hunior Firpo, Antuan Grizmann we Neto ýaly futbolçylar “Kamp Nou” bilen hoşlaşyp biler.

Futbol möwsümi tamamlanandan soňra topar 2 ýa-da 5 sany täze futbolçy bilen hüjümini we goragyny güýçlendirmegi maksat edinýär.

Dünýädäki çylşyrymly döwür toparyň maliýe mümkinçiliklerine täsirini ýetirip biler. Şonuň üçin topar düzümindäki futbolçylary satmagy ýa-da başga futbolçylar bilen çalyşmagy mümkin.

SON HABERLER

YÖK’ten Öğrenciler için Kayıt Dondurma ve Erteleme Hakkı

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) resmi web sitesinde yer alan habere göre, YÖK, üniversite öğrenciler için kayıt dondurma ve erteleme hakkını vermektedir. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan yeni...

Hytaý döwletiniň gadymy şäherleri

Daksu – bu gadymy şäher mundan 2000 ýyldan ozal döräpdir. Orta asyrlarda şäheriň iň gülläp ösen döwri bolupdyr. Şol döwürde ilatyň ýaşaýjylary Li derýasy...

Haýwanlaryň Haýyşnamasy

Haýwanlaryň Öz Hak-Hukuklary Hakynda Haýyşnamasynyň Türkmençe Nusgasy Heý, siz ömrüňizde  haýwanlaryň ýazan arzasyny ýa-da haýyşnamasyny okap görüpmidiňiz?! Onda, ynha, baş üstüne, meniň elimdäki nusgasyny  okap...

Türkmenistanyň Prezidenti Içeri işler ministrliginiň institutyna baryp gördi

Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy goşun generaly Gurbanguly Berdimuhamedow Içeri işler ministrliginiň institutynda bolup, bu ýerde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik işleri...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

ÇOK OKUNANLAR

Kakama Gowuşmadyk Hatlar

Kaka, soňky günler sabrym ýetenok, Garaşmaga, göreşmäge, ýeňmäge. Umydymy baýdak edip gezsemde, Haýry ýetmez gussalarmy kemmäge.

Geografyň gutlagy

Hormatly “Atawatan Türkmenistan” halkara Žurnalynyň okyjylary we bäsleşige gatnaşýanlar! Siziň hemmäňize bäsleşikde uly üstünlikler ýar bolsun, galamyňyzyň ujy ýiti bolsun!

Huşum birýana

Aşyk bolup öz obamyň gözelne, Aklym haýran gitdi, huşum birýana, Janym gurban geljegine, ezelne, Gamym birýan gitdi, joşum birýana.

Bagyşla diýmäge derek

Yşk ýüpüni üzäýjekmi, Ýürekden söýmäge derek? Aýralyga dözäýjekmi, «Bagyşla» diýmäge derek?