29/10/2020 22:21
Home IŇ TÄZE HABAR Türkmenistanda düşek önümçiligi ýola goýuldy

Türkmenistanda düşek önümçiligi ýola goýuldy

«Aýbölek» mebel fabrigi dürli görnüşli mebeller bilen birlikde ýokary hilli düşekleriň (matras) hem önümçiligini ýola goýdy. Bu önümçilik boýunça ýörite kärhana Ak bug­daý et­ra­by­nyň çä­gin­de ýerleşýär.

«Türkmenistan» gazetinde habar berlişi ýaly, bu ýerde öndürilýän düşekler hä­zir­ki wagt­da «Tä­sin» ha­ryt ny­şa­ny bi­len giň köp­çü­li­ge hö­dür­le­nil­ýär. Her gün­de 300 sa­ny dü­şek ön­dür­mä­ge müm­kin­çi­li­gi bo­lan za­wo­dda ra­hat uky­ny söý­ýän müş­de­ri­le­riň ta­lap­kär is­le­gi­ni ka­na­gat­lan­dyr­mak mak­sa­dy bi­len, iň hä­zir­ki za­man en­jam­lar ula­nyl­ýar, önüm­le­riň aras­sa­çy­lyk de­re­je­si­ne aý­ra­tyn äh­mi­ýet be­ril­ýär. «Tä­si­niň» dü­şek önüm­le­ri dür­li be­lent­lik­de, te­kiz gap­la­nan hem-de iki ta­rap­ly ulan­ma­ga ni­ýet­le­nen bo­lup, bak­te­ri­ýa­la­ra we al­ler­gi­ýa gar­şy go­rag se­riş­de­le­ri bi­len üp­jün edi­len­dir.

Täze önümleriň nusgalary Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň ýakynda Aşgabatda geçirilen sergisinde görkezildi.

 

Tehnologiýa Sahypamyz

Tehnologiýa dünýäsinde bolup geçýän wakalar we täze açyşlar bilen gyzyklanmaýan okyjy ýok bolsa gerek!

Okap bilersiňiz  “Bawariýa” – Ýewropanyň şasy

IŇ TÄZE HABARLAR

Täze “super” ak reňk tapyldy

Amerikanyň “Perdýu” adyndaky uniwersitetiniň hünärmenleri 95,5% göterim Gün şöhlelerini serpikdirmäge mümkiçlik berýän, aşa ýokary hilli ak boýagy döretdiler. Boýagyň düzüminde kalsiý karbonatyň saklanmagy täze...

Stambul metrosynyň täze ugurlary

28-nji oktýabrda Türkiýede “Mejidiýeköý– Mahmutbeý” ugry boýunça täze metro açyldy. Ilkinji ugry göni aragatnaşyk Stambul şäheriniň hkimi Ekrem Imamoglunyň görkezmesi esasynda sagat 12:00-da başlady....

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Muskyň kosmos internetiniň bahasy

Elon Muskyň eýeçiligindäki hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň hemra esasly global internet taslamasy “Starlink” -iň bahasy mälim edildi.
Okap bilersiňiz  Türkmen ilçisi resmi taýdan işe başlady
Hususy kosmos kompaniýasy “SpaceX” -iň iň möhüm...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Türkiýede türkmen tagamlaryna uly gyzyklanma

Türkiýäniň paýtagty Ankara şäheriniň Keçiören etrabynyň häkiminiň orunbasary Sabiha Akdemir hem-de durmuş işleri boýunça müdiri Buket Paker Türkmenistanyň Ankara şäherindäki ilçihanasyna baryp gördüler. Etrabyň...

Milli Liderimiziň sagdyn durmuş ýörelgesi

Hormatly Prezidentimiz dynç günleri bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirmek, sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullanmak ýaly adaty endigine eýerdi hem-de atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjyna...

Nikol Kidmanyň täze taslamasy

Awstraliýaly 53 ýaşly aktrisa Nikol Kidman, Endrýu Bowelliň drama eseri esasynda surata düşüriljek “Bu zatlaryň hakykatdygyny bilýärin” dramasynda baş keşbi janlandyrjakdygyny mälim etdi. Kidman...

Hakyky söýgi

Döwlet agasy Şatlyk bilen tokaýa aýlanmana gidipdiler. Döwlet tebigaty synlamak üçin uzaklara seredýärdi. Döwlet (D): “Içimde alada bar emma nämedigine düşünemok.” Şatlyk (Ş): “Näme hakda pikir...