No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:52
No menu items!
Home IŇ TÄZE HABAR “Apple” emeli aň üçin 20 kompaniýa satyn aldy

“Apple” emeli aň üçin 20 kompaniýa satyn aldy

“Apple” kompaniýasy emeli aň tehnologiýalary boýunça işleýän firmalary iň köp satyn alýan kompaniýa boldy. “CB Insights” -yň hasabatyna görä, “Apple” soňky 10 ýylda emeli aň tehnologiýalary babatda işleýän 20 kompaniýany satyn aldy.  Bu babatda “Google” kompaniýasy  14 firma, “Microsoft” bolsa 10 firma satyn aldy.

“Apple” 2010-2019-njy ýyllar aralygyndaky bäsdeşlerinden has köp möçberde emeli aň babatda iş alyp barýan firmalary satyn aldy. Munuň özi kompaniýanyň emeli aň tehnologiýalaryna has köp üns berýändiginiň subutnamasydyr.

Soňky 9 ýylyň dowamynda jemi 635 emeli aň tehnologiýalary boýunça hereket edýän firmalar satyn alyndy.

Hasabata görä, “Apple” bu emeli aň firmalaryny “iPhone” telefonlary üçin satyn alýar. Satyn alnan 20 firma “Apple” kompaniýasyna “iPhone” görnüşli telefonlaryna täze aýratynlyklar goşmak üçin goldaw berýär.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Çaganyň özüne ynamyny nähili kemala getirmeli?

YNAM, özüňe ýa-da kesekilere ynanmak ýaşaýyş durmuşymyzda köp zady kesgitleýär. Maşgala, sosial gatnaşyklary ýola goýmakda özüňe hem birek -birege ynanmagyň möhüm orny bar. Üstünlikleriň...

Akmyrat Rejepow : «Ol şirwan perdäňe, galsana bagşy!»

Dessançy bagşy diýilse, Aşyk Aýdyň piriň mekany ýurdumyzyň demirgazyk sebiti Daşoguz welaýaty göz öňüňe gelýär. Ýedi aşygyň goluna gazma dutaryny aldyran, Görogla gyratynyň üstünde...

Türkmen-german hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip, diplomatlar...

Tom Kruzyň kosmos filmi üçin 200 million dollar

“Universal Pictures” kompaniýasy Tom Kruzyň kosmos baradaky filmi üçin 200 million dollar bölüp bermegi meýilleşdirýär.  Ady entek belli bolmadyk bu film üçin aktýor Tom...