No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 5:22
No menu items!
Home DURMUŞ 65 müň dollarlyk zenan köýnegi

65 müň dollarlyk zenan köýnegi

Florens Pýunyň ýolbaşçylygynda surata düşürilen «Dessur» (Ritual) kinofilminde baş gahrymanyň geýen köýnegi 65 müň amerikan dollaryna satyldy. Köýnegiň bahasy alyjylaryň özara bäsleşigi (auksion) şeklinde geçirildi. Onuň puly korona wirusa garşy göreşde ulanylar. 5 adam tarapyndan hödürlenen 10 müň gülden ybarat we agramy 13,5 kilograma barabar bolan tutyş güllerden ýasalan bu owadan köýnek degerli bahasyna satyldy diýip çaklanylýar. Filmde bu köýnegi baş gahryman Maý Şa zenany geýýär.

Mundan başga-da filmde ulanylan serişdeleriň birnäçesi satlyga çykaryldy. Olaryň içinde “Ritual Harga Collection Products” atly ýygyndyda 4,5 müň amerikan dollarlyk aýy kellesi şeýle-de 15 müň amerikan dollarlyk Maý Şa zenanynyň täji bar.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Dünýä belli kompaniýanyň bank karty

Günorta Koreýada ýerleşýän tehnologiýa kompaniýasy “Samsung Money” atly bank kartyny hödürledi. “The Verge” habarlar gullugynyň habaryna görä, “Samsung Pay” ykjam töleg titan kartynda kartyň...

Özbegistanda ekine onlaýn gözegçilik ýola goýuldy  

Özbegistanyň Andijon welaýatynda 6 gektar meýdanda «Emeli intellekt» tehnologiýasy ornaşdyryldy. Synag üçin alnan bu ýer bölegi baradaky ähli maglumatlar «Monterra» onlaýn platformasyna ýerleşdirildi. Ýerden alynýan...

Bäşim Nuraly adyndaky çeperçilik mekdebine kabul edilşik

Aşgabat şäher Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky çagalar çeperçilik mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýyly üçin okuwçylary şu aşakdaky ugurlar boýunça okuwa kabul edýär: *...

Çempionat derbi duşuşygy bilen badalga alar

“La Liganyñ” ýolbaşçylary Ispaniýa çempionatynyñ galan ýerinden täzeden başlanjakdygyny mälim etdi. Futbol möwsümi 12-nji iýunda başlanar. Ilkinji oýun 28-nji tapgyrda "Sewilýa-Betis" arasyndaky derbi oýun...