No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 3:41
No menu items!
Home DÜNÝÄ 21-nji maý Halkara çaý güni

21-nji maý Halkara çaý güni

Çaý — dünýäde iň köp içilýän içgileriň biri. Onuň biziň saglygymyza ýetirýän täsiri hem uludyr. Çaý adamy suwsuzlykdan gandyryp, bedenimize oňyn täsirini ýetirýär. BMG-niň senenamasynda her ýylyň maý aýynyň 21-i Halkara çaý güni hökmünde bellenilip geçilýär.

Çaý, “Kameliýa sinezis” ösümliginde öndürilen içgidir. Çaý, suwdan soň dünýäde iň köp içilýän içgidir. Çaýyň demirgazyk-gündogar Hindistanda, Hytaýyň günorta-günbatarynda dörändigi çak edilýär. Emma ösümligiň ilkinji ýetişen ýeri belli däl. Emma çaýyň 5000 ýyl ozal Hytaýda içilendiginiň subutnamasy bar. Çaý öndürmekde we gaýtadan işlemekde ençeme ýurtlarda işçi güýjüni ýokarlandyrýar.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Kawani bilen gyzyklanýarlar

Italiýanyň “Inter” hem-de Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparlary Fransiýanyň “PSŽ” toparynda çykyş edýän urugwaýly hüjümçi Edison Kawani bilen gyzyklanýarlar. Kawaniniň “PSŽ” topary bilen şertnamasynyň möhleti...

Germaniýanyň “derbi” duşuşygy

Şu gün Germaniýanyñ çempionatynda taryhy duşuşyk geçiriler. "Borussiýa Dortmund" özüniñ “Signal Iduna Park” stadionynda çempionatda birini orunda barýan "Bawariýa" toparyny kabul eder. Wagtlaýyn arakesmeden...

Türkmenistan-Özbegistan-Eýran arasynda demir ýol hyzmatdaşlygy

2020-nji ýylyň 21-nji maýynda “Türkmendemirýollary” agentliginiň binasynda Türkmenistanyň, Özbegistan Respublikasynyň we Eýran Yslam Respublikasynyň demirýol administrasiýalarynyň arasynda wideokonferensiýa görnüşinde gepleşikler geçirildi. Gepleşiklere “Türkmendemirýollary” agentliginiň, “Узбекистон...

“iPhone 12” haçan peýda bolar?

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ençeme kompaniýalaryň işleri wagtlaýynça togtady. Ynha hemmämize mälim bolşy ýaly, “Apple” kompaniýasynyň hem önümçilik ulgamy togtady. Emma muňa garamazdan, “iPhone...