No menu items!
8.9 C
Istanbul
29/05/2020 5:12
No menu items!
Home BILIM “Açyk gapylar” güni geçiriler

“Açyk gapylar” güni geçiriler

Indira Gandi adyndaky Aşgabat lukmançylyk orta okuw mekdebi 2020 — 2021-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlary mekdep bilen tanyşdyrmak maksady bilen, 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda sagat 14:00-da «Açyk gapylar» gününi geçirýär.

Şol gün ýaşlar hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda talyp ýaşlaryň döwrebap bilim we terbiýe almagy üçin bilim ulgamynda gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler barada hem-de hünär ugurlary, mekdepde alnyp barylýan okuw-terbiýeçilik, medeni-köpçülik işleri bilen tanyşdyrylar.

Mekdebiň salgysy: Aşgabat şäheriniň 2023-nji (Mäti Kösäýew) köçesiniň 90-njy jaýy.

Telefon belgileri: 36-96-73, 36-89-58.

IŇ TÄZE HABARLAR

Türkiye’den Türkmenistan’a uçuşlar ne zaman planlanıyor?

Türk medyasında yer alan bir habere göre, Türkiye’nin yurt dışı uçak seferlerini başlatma tarihleri belli olduğu iddia edildi. Resmi olmayan bu bilgilere göre, Türkiye’den...

Akylly däl, mehaniki sagat

“Xiaomi” kompaniýasy güýçli depginler bilen özüniñ täze enjamlaryny öndürmegini dowam edýär. Bu kompaniýa "Twenty Seventeen Skeleton Tourbillion Mechanical Watch" atly mehaniki turbiýon sagadyny tanyşdyrdy. Sagatda...

6G ulgamyny öwrenýär

Hytaýyň “Xiaomi” kompaniýasynyñ ýolbaşçysy Leý Szun soñky söhbetdeşlikleriniň birinde 5G ulgamyna has köp möçberde maliýe serişdelerini sarp edýändigini we häzirki wagtda 6G aragatnaşyk ulgamynyñ...

Howa barha arassalanýar

Koronawirus pandemiýasy bilen baglanyşykly dünýäde dowam edýän karantin çäreleri sebäpli, 2020-nji ýylda Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary 2,6 Gt azaldy. Bu bolsa, adamzadyň senagat önümçilik...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

Diplom ykrar etmek üçin bildirilýän talaplar

Daşary ýurtda alynan diplomy ykrar ettirmek üçin bildirilýän talaplary şu habar bilen Size ýetirýäris. Dünýäniň dürli künjeginde bilim almak we şol ýurtlardan alynan diplomlary...

«7-nji hüjredäki gudrat» filmi rekord täzeledi

Aras Bulut İýnemliniň baş keşbi janlandyran «7-nji hüjredäki gudrat» (“7. Koğuştaki Mucize”) filmi soňky iki aýyň içinde koronawirus ýokanjy sebäpli karantin düzgünleriniň berk ulanylýan...

Garri Poter baradaky kitap 40 müň dollara satyldy

«Garri Poter we pelsepewi daş» atly kitabyň birinji neşiri auksionda 3 müň funt sterlinge (40 müň dollara) satyldy. Kitabyň häzir asla tapdyrmaýan bu neşiri mundan...

“iPhone 12” haçan peýda bolar?

Dünýäde koronawirus ýokanjy sebäpli ençeme kompaniýalaryň işleri wagtlaýynça togtady. Ynha hemmämize mälim bolşy ýaly, “Apple” kompaniýasynyň hem önümçilik ulgamy togtady. Emma muňa garamazdan, “iPhone...