No menu items!
8.9 C
Istanbul
10/08/2020 4:57
No menu items!
Home DÜNÝÄ 114 ýyl gijegen ötünç

114 ýyl gijegen ötünç

Nýu-Ýorkyň haýwanat bagy geçen asyryň başynda bolup geçen bir ýakymsyz waka üçin 114 ýyldan soňra ötünç sorady.

«AR» neşiriniň ýazmagyna görä, 1906-njy ýylda afrikaly Ota Benga atly bir adam maýmunlaryň kapasasynda birnäçe günläp saklanylypdyr.

Has takygy, Ota 1906-njy ýylyň sentýabr aýynda birnäçe günläp maýmynlaryň kapasasynda ýaşamaly boldy. Ol bu ýerden kynlyk bilen gaçyp, çagalar öýüne bardy. Biraz soňra bu ýerden hem Linçburg şäherine gaçdy.

114 ýyl gijigen bu ötünç şu ýylyň maý aýynda afro-amerikaly Jorj Floýd bilen bagly heläkçilikli waka daýanýar. Umuman, şu günler ýurtda deňhukuklylyk hereketleri dowam edýär.

 

IŇ TÄZE HABARLAR

Keselleriň öňüni almak üçin…..

Özüňi goramak üçin : howpsuz aralygy berjaý etmekligiň ýokanç keselleriň döredijisiniň ýokuşmagyndan netijeli goraýandygyny ýatdan çykarman, jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metrden az bolmadyk aralygy saklamaly; ...

Türkmenistanda Internet –peýdaly web saýtlaryň käbirleri

Soňky wagtlarda ýurdumyzda hususy web saýtlardan daşgary döwlet edara we döwlete degişli guramalara degişli web saýtlarlar yzygiderli açylýar, köp ýyllardan bäri bar bolanlar hem...

Türkmenistanda Mastercard – halkara töleg kartlary

MasterCard Maestro – bu kart kartlaryň içinde örän ýönekeýi. Nagt pul almak, söwda nokatlarynda hasaplaşmak ýaly hyzmatlary amala aşyrmak üçin niýetlenen. MasterCard Standard – bu...

Türkmen Bilim insanı Dr.Sarıyev’e Türkiye’de önemli görev

Türkiye’de öğretim üyeliği yapan  Doç.Dr. Berdi Sarıyev Türkiye’de önemli bir  göreve seçildi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Cografya Fakültesi'nde öğretim üyesi Dr. Sarıyev, Atatürk Kültür,...
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -

KÖP OKALÝAN

«MB» zenan aýakgaplaryny hem öndürip başlady

«Muhammet-Balkan» hojalyk jemgyýeti her günde erkek kişiler, kiçi we uly ýaşly çagalar üçin niýetlenen dürli aýakgaplaryň 200-den gowragyny öndürýär ― diýip, «Türkmenistan» gazeti habar berýär. Hojalyk jemgyýeti aýakgap...

Çempionlar ligasy we Ýewropa ligasy başlaýar

Ählimiziň bilşimiz ýaly, eýýäm dürli ýurtlaryň çempionatlary tamamlanyp, çempionlar hem yglan edildi. Ýöne çempionatlaryň arasynda iň abraýly ýaryşlaryň hasaplanylýan Ýewropa ligasy we Çempionlar ligasy...

Hem kubogy gazandyrdy hem-de kubogy döwdi

Angliýanyň kubogyny gazanmak ugrundaky ýaryşyň final duşuşygy gyzykly wakalara baý boldy. bu duşuşykda “Arsenal” bilen “Çelsi” toparlary duşuşdy. Beýik Britaniýanyň meşhur “Uembli” stadionynda geçirilen duşuşykda...

Türkmen-german hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Daşary işler ministri R.Meredow bilen Germaniýa Federatiw Respublikasynyň DIM-niň Döwlet Sekretary Migel Bergeriň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňişleýin düzümine seredip, diplomatlar...