TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Şokoladdan ekologiýa taýdan arassa ekologik tigir diskalary

Ýaponlar ekologiýa taýdan arassa ekologiýa tigir diskalaryny oýlap tapdylar. Olar muny şokoladdan ýasaýarlar.

Birnäçe kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda şokoladdan kiçi ýaryş tigirleriň diskalaryny ýasamaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi.

Ekologiýa taýdan arassa diskalar, BBC tigir ýaryşyny işläp çykarýan ýapon dizaýnerleriniň, şeýle hem adaty mis esbaplary bilen tanalýan kompaniýanyň hyzmatdaşlygynyň miwesidir.

Oýlap tapyjylaryň pikiriçe, hünärmenler taslama döretmek üçin takmynan 6 aý sarp etdiler.

“Google” Afrikanyň internetine maýa goýýar

 

Ýene-de okaň

Gruziýa Türkmenistana täze ilçi belledi

“Türkmenistan-Ýewropa Bileleşigi” Bilelikdäki komitetiniň mejlisi geçiriler

Helga Mariýa Şmid: Türkmenistanyň Prezidenti bilen duşuşmak meniň üçin hormat

Teswirle