DÜNÝÄ

Şokoladdan ekologiýa taýdan arassa ekologik tigir diskalary

Ýaponlar ekologiýa taýdan arassa ekologiýa tigir diskalaryny oýlap tapdylar. Olar muny şokoladdan ýasaýarlar.

Birnäçe kompaniýalar bilen hyzmatdaşlykda şokoladdan kiçi ýaryş tigirleriň diskalaryny ýasamaga mümkinçilik berýän tehnologiýa döredildi.

Ekologiýa taýdan arassa diskalar, BBC tigir ýaryşyny işläp çykarýan ýapon dizaýnerleriniň, şeýle hem adaty mis esbaplary bilen tanalýan kompaniýanyň hyzmatdaşlygynyň miwesidir.

Oýlap tapyjylaryň pikiriçe, hünärmenler taslama döretmek üçin takmynan 6 aý sarp etdiler.

“Google” Afrikanyň internetine maýa goýýar

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň Mejlisinde USAID-yň wekili bilen duşuşyk geçirildi

Wengriýada ahalteke atlarynyň görkezme çykyşlary geçirildi

ABŞ-nyň Türkmenistana bellenen ilçisi Elizabet Rud kasam kabul etdi

Donald Tramp resmi taýdan prezidentlige dalaşgär görkezildi

“Atawatan Media” topary ABŞ-da ýelkenli sport ýaryşyny tomaşa etdi

Türkiýe Respublikasynyň demokratiýa we milli jebislik güni Aşgabatda bellendi