Smartfon arkaly infeksiýa geçip biler

Britaniýadaky Surreýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan geçirilen gözlegleriň netijesinde yglan edilen hasabatda smartfonyň ýüzünde juda köp howply mikroblaryň bolmagynyň mümkindigi aýdylýar. Alymlar synag wagtynda ýönekeý adamlar tutýan enjamlaryň ýüzüni süpürip barlanlarynda, smartfonlaryň howply bakteriýalaryň mekanydygyna göz ýetirdiler. Gözlegleriň çäginde ýönekeý adamlar tarapyndan ulanylýan 30 telefon barlandy. Mälim bolşy ýaly, käbir smartfonlaryň ýüzünde … Continue reading Smartfon arkaly infeksiýa geçip biler