Silikon Jülgesi : Startuplaryň Merkezi

Ýadyňyzda bolsa geçen ýyl  şu günlerde Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kaliforniýa we Tehas  ştatlaryna eden gezelenjimiz barada ýol ýazgylaryny ýazmaga başlapdyk.  Şonda ilkinji makalamyzyň ady Amerika Size Garaşýar —Täze Başlaýanlar üçin bolup, şol makalada Amerika gitmek barada umumy maglumatlar  beripdik. Ikinji makalalamyz bolsa, Los Angeles – “Perişdeleriň şäheri”. Syýahat ýazgylary…ady bilen … Continue reading Silikon Jülgesi : Startuplaryň Merkezi