TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Setýän “Barselonada” galar

“Barselona” toparynyň prezidenti, häzirki möwsümde topara tälim berýän Kike Setýeni, indiki möwsümde hem tälimçilik wezipesini dowam etdrimek isleýär. “Barselona” toparynyň prezidenti Hosep Bartomeu bolsa tälimçä uly goldaw berdi.

Kike Setýen “La Liga” çempionatynda we Çempionlar ligasynda galan oýunlarynda tälimçilik eder. Biz şertnamamyzy doly ýagdaýda ýerine ýetirmek isleýäris we ony indiki möwsüm hem öz toparymyzda tälimçilik etmegini isleýäris. Haçan-da biz ony saýlamyzda, eýýäm topar üçin meýilnama düzüp başladyk” diýip, Bartomeu belleýär.

Kike Setýen “Barselona” toparynda 2020-nji ýylyň ýanwar aýynda bäri tälimçilik edip gelýär. “La Liga” çempionatynda “Barselona” ynamly ikinji oruny eýeläp gelýär.

Ýene-de okaň

Täze futbol ýaryşyny döretmek meýilleşdirilýär

Halkara sport ýaryşlaryna gatnaşýan türgenler üçin özbaşdak okuw meýilnamasy

Türkmen türgenleri Özbegistandaky çempionata gatnaşar

Teswirle