SPORT

Serdar Rahimow Latwiýada kümüş medal gazandy

Türkmen döwlet binagärlik we gurluşyk institutynyň ikinji ýyl talyby dzýudoçy Serdar Rahimow Latwiýada geçirilen “Riga Senior European Cup 2024” halkara ýaryşynda kümüş medal gazandy.

Türkmenistanly türgen 66 kilograma çenli agram derejesinde bäsleşdi. Latwiýanyň paýtagty Rigada geçirilen halkara ýaryşa 26 ýurtdan 300-den gowrak türgen gatnaşdy.

16-17-nji martda geçirilen ýaryşda türkmen türgeniň gazanan medaly oňa has iri ýaryşlara gatnaşmaga mümkinçilik berer.

Ýene-de okaň

“Ýüpek ýoly” rallisi: 8-nji tapgyrda Maksatmyrat Daňatarow ýeňiş gazandy

Ata Watan Eserleri

Dünýä belli boksçy Muhammet Alynyň durmuşy boýunça serial düşüriler

Ata Watan Eserleri

Basketbol duşuşyklary üçin 76 milliardlyk şertnama

“Arkadag” we “Ahal” Naýbaşy kubogy üçin bäsleşer

Türkmenistanyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň bijeleri çekildi

Türkmen küştçüleri meşhur grossmeýsteriň ýolbaşçylygynda Bütindünýä olimpiadasyna taýýarlanýarlar