TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Serdar Berdimuhamedowyň Sankt-Peterburg şäherine sapary

Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerinde Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedow 2020-nji ýylyň 18-20-nji fewraly aralygynda Sankt-Peterburg şäherinde boldy.

Saparyň çäklerinde Sankt-Peterburg şäheriniň Gubernatory A.D.Beglow bilen duşuşyk geçirildi. Taraplar hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de çuňlaşdyrylmagy, şol sanda gurluşyk we senagat ulgamyndaky gatnaşyklaryň işjeňleşdirilmegi boýunça pikirleri alyşdylar. Gepleşikleriň barşynda Türkmenistanyň Russiýanyň iri senagat, ylym-bilim we medeni merkezleri bilen gatnaşyklaryny işjeň ösdürýändigi bellenilip geçildi. Hyzmatdaşlygyň giň ugry boýunça yzygiderli we netijeli gatnaşyklaryň ösdürilýän sebitleriň biri hem Sankt-Peterburg şäheri bolup durýandyr.

Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygyndaky türkmen wekiliýeti Sankt-Peterburgyň birnäçe senagat we gurluşyk kompaniýalarynyň işi bilen tanyş boldy.

Türkmenistanyň Senagat we gurluşyk önümçiligi ministri Serdar Berdimuhamedowyň Sankt-Peterburga saparynyň çäklerinde ikitaraplaýyn resminamalaryň birnäçesine gol çekildi.

 

Ýene-de okaň

Amerikanyň işewür topary Türkmenistana geler

Ata Watan Eserleri

Tokaýew prezident dalaşgärligine hödürlendi

Türkmenistan IKAO-nyň Assambleýasynyň 41-nji mejlisine gatnaşdy

Teswirle