Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen duşuşýar

Russiýanyň paýtagty Moskwa şäherindäki Kreml köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow bilen Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirilýär. Russiýanyň Prezidentiniň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, iki ýurduň arasynda syýasy, söwda, ykdysady we ynsanperwer ugurlar boýunça hyzmatdaşlygyň mundan beýläk-de ösdürilmegi, şeýle hem sebitleýin we halkara möhüm meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. … Continue reading Serdar Berdimuhamedow Wladimir Putin bilen duşuşýar