Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenildi

Türkmenistanyň Jemgyýetçilik guramalarynyň merkezinde Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň nobatdan daşary IX gurultaýy geçirildi. TDP-nyň nobatdan daşary IX gurultaýynyň gün tertibine görä, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, çärä gatnaşyjylar, Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenilýän Serdar Berdimuhamedowyň eden çykyşyny diňlediler we biragyzdan … Continue reading Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentligine dalaşgärlige hödürlenildi