TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Serbiýanyň daşary işler ministri Merkezi Aziýada saparda bolar

Serbiýanyň Premýer-ministriniň birinji orunbasary, daşary işler ministri Iwisa Daçiç Merkezi Aziýa ýurtlarynda resmi saparda bolar. Ol 5–8-nji aprel aralygynda Gyrgyz Respublikasynda, Täjigistanda we Özbegistanda bolar.

Serbiýanyň hökümetiniň habar bermegine görä,  Iwisa Daçiç saparynyň çäklerinde özüniň merkezi aziýaly kärdeşleri we bu ýurtlaryň döwlet ýolbaşçylary bilen duşuşar.

Ýene-de okaň

Wengriýa Türkmenistanyň tebigy gazyna gyzyklanma bildirýär

Türkmenistan BMG-ä hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny döretmegi teklip etdi

Ata Watan Eserleri

TOPH gaz geçirijisi taslamasyny tizleşdirmek üçin Meýilnama gol çekildi

Teswirle