TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Serbiýada halkara syýahatçylyk sergisi işleýär

21-nji fewralda Serbiýanyň paýtagty Belgrad şäherinde 41-nji Halkara syýahatçylyk sergisi öz işine başlady. Bu gezek ol «Tomus pikir edişiňizden hem ýakynda» diýen şygar bilen geçirilýär. 24-nji fewrala çenli dowam etjek sergä 38 döwletden 650 wekil gatnaşýar.

Bu ýyl Bolgariýa bilen bilelikde geçirilýän serginiň açylyş dabarasyna Bolgariýanyň syýahatçylyk ministri Nikolina Angelkowa hem gatnaşdy.  Geçen ýyl syýahatçylykdan 1,5 milliard dollar girdeji edinen Serbiýadaky bu ýylky sergä 70 müň adamyň gelip görmegine garaşylýar.

Ýene-de okaň

Çawuşogly: Türkmenistan bilen söwda gatnaşyklarymyzy ösdüreris

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan bilen Özbegistan demirýol ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürýär

100 milliard dollar ýitiren ilkinji adam

Teswirle