Sentýabr aýynda 4 bina ulanmaga berler

Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisinde şu ýylyň 8 aýyndaky, ýagny ýanwar-awgust aýlaryndaky makroykdysady görkezijiler barada hasabat berildi. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, şu ýylyň 8 aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, önümçiligiň mukdary 5,5 göterim ýokarlandy. Şu ýylyň 8 aýynda bölek satuw haryt dolanyşygy 2020-nji ýylyň … Continue reading Sentýabr aýynda 4 bina ulanmaga berler