JEMGYÝET

Selfi üçin iň gowy kameralar

Mobil gurluşlaryň kameralaryny synagdan geçirýän «DxOMark» gaznasy 2019-njy ýylyň netijeleri boýunça iň gowy öň tarapdaky kameralary bolan smartfonlary yglan etdi. Şol kameralar hem käbir aýratynlyklary boýunça ugurlara bölündi.

Mysal üçin öň tarapdaky kameralaryň arasynda ählitaraplaýyn gowusy diýlip, «Samsung Galaxy 10+» smartfonnyň kamerasy yglan edildi. Edil şu smartfona degişli kamera wideogörnüşleri düşürmekde hem beýleki bäsdeşlerinden öňdedir. «Google Pixel 4» smartfonunyň kamerasy bolsa syýahat üçin iň gowy kamera diýlip yglan edildi.

Şeýle hem «Asus ZenFone 6-nyň» kamerasy ýakyn aralykdan portret düşürmek üçin, «Google Pixel 4» topar bolup surata düşmek üçin iň gowy smartfonlar diýlip yglan edildi.

Ýene-de okaň

Türkiýäniň wise-prezidenti Arkadag şäherine baryp gördi

Ata Watan Eserleri

Jewdet Ýylmaz: türkmen tebigy gazyny dünýä bazaryna çykarmakda hyzmatdaşlyga taýýardyrys

Ahalteke atçylyk sungaty ÝUNESKO-nyň sanawynda

Hökümetara türkmen-türk toparynyň 7-nji mejlisi geçirildi

Jewdet Ýylmaz: Türkmenistan esasy söwda hyzmatdaşymyz

Türkiýe Respublikasynyň eksport harytlarynyň sergisi badalga aldy

Ata Watan Eserleri