Selbi Kakanowa: Gözellik dünýäsi durmuş ýörelgäm

Her bir döredijilik ynsanyň ömrüniň manysy zehininden çykan sungat eserleri bolýar. Ömür ýoluň röwşen ertirine tarap gadam her birimiziň şu günümizden başlanýar. Kär saýlawyndaky dogry ýol bolsa ynsany bagtly menzillere şaýat edýär. Halk arasynda şeýle bir jümle bar: — Dünýäni gözellik saklaýar. Gözellik — bu göze görünýän we duýup bolýan … Continue reading Selbi Kakanowa: Gözellik dünýäsi durmuş ýörelgäm