Seçim sonuçlarını ilk “Atavatan Türkmenistan” dünyaya servis etti

 Dün gerçekleşen seçim sonuçları bugün sabah belli oldu. Buna göre, Sn. Gurbanguli Berdimuhamedov seçime katılan seçmenlerin yüzde 97.69’nin oyunu olarak Devlet Başkanlığına seçilmiştir.  Seçim sonuçları ile ilgili haberleri dünyaya ilk Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı duyurmuştur.  Dünyanın önde gelen haber ajansları, yayın organları seçim sonuçlarının açıklandığı toplantıya katılmış olsa bile, Dergi ekibimiz sonuçlarla ilgili haberi toplantı salonunda açıklanır açıklanmaz, hemen o dakika da girmeyi başarmıştır. Başta Türkmen Devlet Haber Ajansı TDH olmak üzere, dünyanın önde gelen haber Ajansları ve yayın organları seçimle ilgili haberleri “Atavatan Türkmenistan” uluslararası dergisinden sonra servis edebilmiştir.

Türkmenistan Devlet Başkanlığı seçimleri ile ilgili haberleri devamlı yayınlayan Dergi ekibimiz, seçimleri yerinde izlemiş, onlarca haberi okurlarına servis etmiştir. Atavatan Türkmenistan ile haberlerin daha fazla kişiye ulaşmasını istiyorsanız, sosyal medyadan haber linklerimizi paylaşmanız yeterlidir.

Okap bilersiňiz  Türkmenistanda sementiň täze görnüşi öndürilýär

Bu arada Dergimizin resmi Line hesabı faaliyete başlamış olup, bundan sonra haberleri Line hesabımızdan da takip edebilirsiniz. Hesabımıza katılmak için https://line.me/R/ti/p/@vsi3560q    linke  tıklamanız yeterlidir.

Kaynak : Atavatan Türkmenistan Haber Ajansı (ATHA)

ÝENE-DE OKAŇ

     Täze miweler we gök önümler adam bedenine zerur bolan köp witaminleriň we minerallaryň esasy çeşmelerinden biridir.  Täze miwe görnüşleriniň köpüsi ýazda we tomusda ösdürilip ýetişdirilýändigi sebäpli, gyş aýlarynda bişen miwelere ýetmek mümkin däl.  Baharyň gelmegi bilen, iýmitiňize täze we sagdyn miweleriň köp görnüşini goşup bilersiňiz, saglyga köp peýdaly bolmak bilen bir hatarda energiýa we iýmitleniş zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilersiňiz. ...
Hormatly okyjylarymyz! “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com internet saýty her gün täleýnamany dykgatyňyza ýetirýär. Siz hem öz ýyldyzyňyza görä täleýnamaňyz bilen gyzyklanýan bolsaňyz,  onda www.atavatan-turkmenistan.com internet saýtyndan daşlaşmaň.  Siz saýtymyzyň “Seniň Täleýnamaň” sahypasyna girip gündelik täleýnamalary okap bilersiňiz! Siz Täleýnamany has aňsat okamak üçin Google Plaý Marketden şu ýere basyp Applikasiýany ýükläp alyp, bildiriş sazlamalaryndan Täleýnamalar baradaky habar saýtymyza girilen dessine Siziň telefonyňyza bildiriş geler ýaly sazlaň!
Okap bilersiňiz  Tender bäsleşiklerine gatnaşmak ýeňilleşdirildi
Mähriban okyjylar! Günlük täleýnama...
Futbol janköýerleriniň uly sabyrsyzlyk bilen garaşan futbol boýunça Ýewropa çempionaty başlady. Düýn gije 00:00-da ilkinji duşuşyk geçirildi. "A" toparda çykyş edýän Italiýanyň milli ýygyndysy Türkiýäniň milli ýygyndysyny 3:0 hasabynda ýeňmegi başardy. ITALIÝADAN TARYHY REKORD Şeýlelikde, Italiýanyň milli ýygyndysy 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabryndan bäri, resmi hem-de ýoldaşlyk duşuşyklarynda bassyr 28 duşuşykdan bäri ýeňilmän gelýär. Bu ýurduň taryhyndkay täze bir rekorddyr. Bu döwürde...
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň işini kämilleşdirmek göz öňünde tutulýar. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Şoňa görä, häzirki wagtda Halkara gatnaşyklar institutynda fakultetleriň 4-si, kafedralaryň 6-sy, merkezleriň 3-si hereket edýär. Institutyň işiniň kämilleşdirilmegi babatda iki basgançakly bakalawr we magistr bilim maksatnamasyna geçmek üçin öňümizdäki okuw ýylynda ýokary okuw mekdebinde tölegli esasda käbir ugurlary açmak teklip edilýär. Geljek ýyllarda...
Şu ýylyň 22-27-nji iýuny aralygynda ýurdumyzyň Lebap welaýatynda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçiriljek Medeniýet hepdeligi hem-de baýramçylyk açylyş dabaralary barada hasabat berildi. "Watan" habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, sanly ulgam arkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde Lebap welaýatyndaky döredijilik çäresi we onuň maksatnamasy barada aýdyldy. Medeniýet hepdeligine gabatlanyp, welaýatda medeni-durmuş maksatly desgalaryň, şol sanda Kerki şäherinde howa menziliniň,...

Teswirler

Aýbölek Abdyrasulowa
Edepli Ile Ýarar
Babahan Berdiýew
“Öwgi” usuly
18,713BeğenenlerBeğen
19,500TakipçilerTakip Et
833TakipçilerTakip Et
417AbonelerAbone

Iň täze habarlar