TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Şazada Garri we Megan Markl kitap ýazarlar

Beýik Britaniýanyň patyşa maşgalasyny terk edip, ABŞ-da ýaşamak kararyna gelen şazada Garriniň we Megan Marklyň terjimehal kitabyny ýazjakdygy öňe sürüldi. Kitap meşhur jübütlere ýakyn iki źurnalist tarapyndan ýazylar. Kitabyň esasy mowzugy är-aýalyň britan maşgalasyndan (Megxit) gitmegi bilen baglanyşykly bolar.

Britan maşgalasyny terk eden bu jübütler barada her gün dürli habarlar çap edilýär. Ahyrynda meşhur är-aýalyň terjimehal kitabyny ýazjakdygy öňe sürüldi.

Kitabyň adynyň “Jikme-jikliklerdäki häzirki zaman britan patyşalygy maşgalasy: Garriniň we Meganyň hakyky dünýäsi” boljakdygy aýdyldy. Kitabyň meşhur žurnalistler tarapyndan ýazyljakdygy we olaryň biri Omid Skobiniň boljakdygy bellenildi.

Ýene-de okaň

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Azerbaýjanyň Prezidenti türkmen wekiliýetini kabul etdi

Teswirle