Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär

Saýtymyz Türkmenistan baradaky habarlary ýaýradýan saýtlaryň arasynda birinji we  Türkmenistandan girilen saýtlaryň arasynda üçünji orna ýerleşdi. Ýadyňyzda bolsa düýn saýtymyza ýörite habar ýerleşdiripdik we “Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com  saýtynyň şeýle sanawda degişlilikde  1-nji we 4-nji orunda durýandygyny belläp geçipdik. Web saýtlaryň reýtingi baradaky maglumatlar boýunça iň ygtybarly merkezleriň biri … Continue reading Saýtymyz 1-njilik ornuny has-da berkidýär