TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Saýlawlar: saýlawçylaryň 22,01 göterimi ses berdi

Türkmenistanyň Mejlisiniň deputatlaryň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,01% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaýatynda 20,96%, Lebap welaýatynda 20,03%, Mary welaýatynda 24,88%, Aşgabat şäherinde 20,13% ses berdiler.

Welaýat, etrap, şäher halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,09% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 23,52%, Daşoguz welaýatynda 20,96%, Lebap welaýatynda 20,03%, Mary welaýatynda 24,88%, Aşgabat şäherinde 20,70% ses berdiler.

Geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary boýunça sagat 9-a çenli saýlawçylaryň 22,30% ses berdi.

Has takygy, saýlawçylaryň Ahal welaýatynda 22,79%, Balkan welaýatynda 22,41%, Daşoguz welaýatynda 21,98%, Lebap welaýatynda 20,22%, Mary welaýatynda 24,15% ses berdiler.

Ses bermek dowam edýär

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle