TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Saýlawlar boýunça ses bermek başlandy

2023-nji ýylyň 26-njy martynda saýlaw uçastoklarynyň 2644-siniň hemmesinde sagat 7-de ses bermek başlandy we 19-da tamamlanýar.

Saýlawlar boýunça saýlawçylaryň jemi 3496304-si hasaba alyndy.

Has takygy, Ahal welaýatynda 452822-si, Balkan welaýatynda 288808-si, Daşoguz welaýatynda 745706-sy, Lebap welaýatynda 728786-sy, Mary welaýatynda 809943-si, Aşgabat şäherinde 470239-sy hasaba alyndy.

Bu barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça Merkezi toparynyň resmi saýtynda habar berilýär.

Ýene-de okaň

Tebigaty goramak — halkara tagallalary birleşdirmegiň möhüm ugry

Türkmenistanyň Prezidenti Şwesiýanyň Patyşasyny gutlady

Wise-premýer M.Mämmedowanyň ýolbaşçylygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Italiýa iş saparyny amala aşyrýar

Teswirle