Saýlaw-2022: 3 dalaşgär bellige alyndy

Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň  gün tertibine laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlaryna hödürlenen dalaşgärleri bellige almakdan ybarat boldy. “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasy tarapyndan hödürlenen “Wepaly gurluşyk” hojalyk jemgyýetiniň direktory Babamyrat … Continue reading Saýlaw-2022: 3 dalaşgär bellige alyndy