TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Saýlama duşuşyklary yza süýşürildi

Köp ýurtda häzirki COVID-19 ýagdaýyny göz öňünde tutup, FIFA we Aziýa Konfederasiýasy (AFK) “FIFA Dünýä çempionaty Katar 2022” we “AFK Aziýa Kubogy Hytaý 2023” üçin geçiriljek saýlama oýunlarynyň ilkibaşda geçiriljekdigini bilelikde karar berdiler. 2020-nji ýylyň oktýabr we noýabr aýlarynda geçiriljek halkara oýunlaryň saýlama tapgyrlary 2021-nji ýyla yza süýşüriler.

Gatnaşyjylaryň saglygyny we howpsuzlygyny goramak maksady bilen FIFA we AFK sebitdäki ýagdaýa ýakyndan gözegçilik etmek we degişli saýlama oýunlarynyň täze senelerini kesgitlemek üçin bilelikde işlemegi dowam etdirer. “FIFA dünýä çempionaty 2022” we “Aziýa kubogy 2023”-iň saýlama oýunlarynyň indiki tapgyry üçin täze seneler barada has giňişleýin maglumat öz wagtynda yglan ediler — diýip, FIFA-nyň resmi web saýtynda habar berilýär.

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle