SPORT

«Sautgempton» futbol topary oýunçylaryň aýlyklaryny kemeltdi

«Sautgempton» iňlis futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň aprel, maý hem-de iýun aýyndaky aýlyk haklary azda-kände kemeltmek kararyna geldi. Olar oýunçylaryň aýlyk haklarynyň 30 göterimini wagtlaýynça kemeltdi. Bu ýagdaý häzirki wagtda toparyň girdejisiniň pese gaçmagy sebäplidigi bilen düşündirilýär. «Sautgempton» futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň saglyk ýagdaýlaryny göz öňüne tutup, gysga wagtlyk öýlerinde türgenleşik işlerini geçirjekdigini habar berýär.

Ýene-de okaň

Russiýadan Ýewropa taryhy transfer

Nuri Sahin “Borussiýa Dortmund” toparyna tälim berer

Konor Makgregoryň tutluşygy ýatyryldy

Ata Watan Eserleri

17-nji Ýewropa futbol çempionaty başlaýar

Fernando Santos Azerbaýjanyň milli ýygyndysyna tälim berer

Ronaldodan özboluşly täze rekord