TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

«Sautgempton» futbol topary oýunçylaryň aýlyklaryny kemeltdi

«Sautgempton» iňlis futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň aprel, maý hem-de iýun aýyndaky aýlyk haklary azda-kände kemeltmek kararyna geldi. Olar oýunçylaryň aýlyk haklarynyň 30 göterimini wagtlaýynça kemeltdi. Bu ýagdaý häzirki wagtda toparyň girdejisiniň pese gaçmagy sebäplidigi bilen düşündirilýär. «Sautgempton» futbol toparynyň ýolbaşçylary oýunçylaryň saglyk ýagdaýlaryny göz öňüne tutup, gysga wagtlyk öýlerinde türgenleşik işlerini geçirjekdigini habar berýär.

Ýene-de okaň

“Bawariýadan” rekord: 11-nji gezek yzly-yzyna çempion boldy

«Arkadag» futbol topary 24 utuk toplady

Türkmenistanyň Aziýa Kubogy-2024-däki garşydaşlary belli boldy

Teswirle