TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Saud Arabystany Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna goşulýar

Saud Arabystanynyň Ministrler Kabineti Patyşalygyň Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna dialog boýunça hyzmatdaşlyk derejesini bermek hakyndaky äthnamany tassyklady. Bu barada Saud Arabystanynyň metbugaty habar berýär.

Neşiriň maglumatyna görä, Saud Arabystanynyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi Patyşa Salam ben Abdel Aziz Al-Saudyň ýolbaşçylygynda geçirildi. Şol mejlisde bu ugurda möhüm karar kabul edildi.

Häzirki wagtda Şanhaý Hyzmatdaşlyk Guramasyna Hindistan, Hytaý, Gazagystan, Gyrgyz Respublikasy, Pakistan, Russiýa, Tajigistan we Özbegistan agzadyr. Owganystan, Belarus, Eýran we Mongoliýa guramanyň synçy agzalarydyr. Azerbaýjan, Ermenistan, Kamboja, Nepal, Tükriýe we Şri-Lanka hyzmatdaş ýurtlardyr.

2022-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda Samarkantda geçirilen sammitde Müsüre, Katara we Saud Arabystanyna gurama dialog boýunça hyzmatdaşlyk derejesini bermek boýunça ähtnamalara gol çekilipdi. Şeýle hem Bahreýn, Kuweýt, Maldiwler, Mýanma we BAE-niň dialog boýunça hyzmatdaş derejesini bermek ugrunda degişli işler ýola goýuldy.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle