Sarp edilen elektrik energiýasy üçin töleg tölemek

“Döwletenergogözegçilik” kärhanasynyň portaly – kärhananyň ähli işlerini ýola goýup bilýän gurallaryň biri. Şahsy otaga hasaba durmak üçin iberen sargydyňdan soňra 1 iş günüň dowamynda elektron salgysyna ýa-da SMS arkaly şahsy otaga girmek üçin gerekli resminamalar ugradylar.

Müşderini şahsy otagda hasaba almak üçin şu ýere basyň!

 

Şahsy otagyň mümkinçilikleri:

sarp edilen elektrik energiýasynyň tölegleri barada maglumatyny görmek

sarp edilen elektrik energiýasy üçin töleg tölemek

sarp edilen elektrik energiýa üçin habarnamany almak

elektrik hasaplaýjynyň döwlet barlagyndan geçmeli senesini görmek

elektrik hasaplaýjyny döwlet barlagyndan geçirmek üçin arzany ugratmak

elektrik energiýasynyň ulanyşynyň tehniki ýagdaýyny barlamak üçin barlaýjyny çagyrmak