TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Sanawdaky Özýegin uniwersiteti üçin soňky mümkinçilik

Özýegin uniwersitetiniň  Türkmenistanyň talyplaryna ýörite talyp hakyny hödürleýändigi baradaky habary saýtymyzyň bilim sahypasynda size ýetiripdik.

Uniwersitetden bize gelip gowşan täze habara görä, 2022-2023 nji okuw ýyly üçin resminamalary kabul etmek şeýle hem umumy ýaşaýyş jaýyna ýerleşmek üçin kabul edişlik ýakynda tamamlanýar.

Şol sebäpli sanawdaky abraýly Özýegin uniwersitetinde bilim almak isleýän ýaş oglan gyzlarymyz bu mümkinçilikden peýdalanyp bilerler.

Türkiýäniň iň abraýly ýokary okuw mekdepleriniň biri bolan we Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan diplomy ykrar edilýän Özýegin Uniwersiteti Türkmenistanly talyplara bölekleýin “talyp haky” hödürleýär.

Talyp haky aýlyk pul möçberinde däl-de, okuw töleginden 40-45 göterime çenli möçberde arzanladyş görnüşinde amala aşyrylar!

Bu okuw töleginde arzanladyş görnüşindäki “talyp hakyndan” peýdalanmak üçin Atavatan Danışmalık LTD kompaniýasyna ýüz tutup bilersiňiz!

Habarlaşmak üçin : + 90 532 401 71 52 & +90 530 251 36 73

Ýene-de okaň

Daşary ýurt dilleri boyunça bäsleşik geçiriler

Ýaşlar forumy: möhüm kararlar kabul edildi, sylaglar gowşuryldy

Amerikada uniwersitet okamak üçin ilkinji ädim :Prep4Success maksatnamasy

Baş Redaktor

Teswirle