TEHNOLOGIÝA

“Samsung” telefonlarynda täze üýtgeşme

“Windows 10” ulgamy bilen işleýän kompýuterlerde “Samsung Galaxy S10” we “S20” telefonlaryna simsiz şekilde surat, aýdym, dokumentleri geçirmek üçin aýratyn ulgam girizildi. Bu bolsa “Samsung” kompaniýasynyň öndürjek indiki akylly telefonlarynda hem ornaşdyrylar. Bu ulgam ulanyjylaryň wagtyny tygşytlamaga, paýlaşmak isleýän zatlary aňsatlyk bilen paýlaşmaga mümkinçilik döreder. Bu ulgam “Microsoft” kompaniýasy tarapyndan döredildi. “Microsoft” “Samsung” akylly telefonlary bilen kompýuterleriň biri-birine baglylygyny artdyrar.

Ýene-de okaň

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýda emeli aň bilen ilkinji multfilm taýýarlandy

“Galaxy Ring” atly “akylly” ýüzük tanyşdyrylar

Emeli aň 2 trillion dollarlyk kompaniýany emele getirdi

Ata Watan Eserleri

52 ýyldan soňra ABŞ Aýa kosmos gämisini gondurdy

“Akylly” ýüzükler bazarynda bäsdeşlik ýokarlanýar