TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung” täze tehnologiýalaryny görkezer

“Samsung” kompaniýasy täze ýyla adatça, täze görnüşli telewizoryny yglan etmek bilen başlaýar. Kompaniýa täze tehnologiýalaryny, täze önümleri hödürlemek üçin “The First Look 2021” çäresini geçirer. 11-nji ýanwarda geçiriljek innowasiýa global platformasynyň sergisinden öň, “Samsung” kompaniýasy 2021-nji ýylyň 6-njy ýanwarda akylly telewizorlaryny görkezer. Bu çärede kompaniýa “MicroLED”, “Mini-LED”, “4K we 8K QLED” ekranly täze telewizorlaryny hödürlär. “Samsung” kompaniýasy geçiriljek bu çärede täze tehnologiýalary ulanýan akylly telefonlaryny, noutbuklaryny we planşetlerini görkezmegine garaşylýar. Ýaňy-ýakynda täze öndürilijek “Samsung Galaxy S21” akylly telefonyň tanyşdyrylyş dabarasy 12-nji ýanwarda geçirjekdigi barada habar berilipdi. Umuman aýdanymyzda ýanwar aýynda Günorta Koreýanyň kompaniýasy iki gezek tanyşdyrylyş dabarasyny gurnap hem biler.

 

Syýahatçylyk Sahypamyz

Global pandemiýa şertleri tamamlanandan soňra haýsy ýurda syýahata gitsem diýýänler we syýahat etmegi söýýänleriň sahypasy

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle