“Samsung” soňky 5 ýylda iň ýokary çärýek girdejisini yglan etdi

Dünýädäki iň uly çip we smartfon öndürijisi “Samsung” kompaniýasy dünýädäki inflýasiýa garamazdan, ýyllyk 11 göterim ösüş bilen 5 ýylda iň ýokary 2-nji çärýek girdejisini yglan etdi. Kompaniýa ikinji çärýekdäki amal girdejisiniň 14 trillion won (10,73 milliard dollar) ýokarlandygyny mälim etdi. Düýbi Günorta Koreýada ýerleşýän “Samsung Electronics” tehnologiýa kompaniýasy çärýekdäki girdejisini … Continue reading “Samsung” soňky 5 ýylda iň ýokary çärýek girdejisini yglan etdi