TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

“Samsung Galaxy S22” we hereketli kamera

“Samsung” şereketi öňümizdäki ýylda “Samsung Galaxy S22” telefon seriýasyny tanyşdyrmaga taýýarlanýar.

“Samsung” şereketi ýaňy-ýakynda hereketli kamera sensorlaryna eýe bolan täze “Galaxy” telefonlaryny öndürmek üçin patent aldy. Biz bu tehnologiýany ilkinji gezek “Sony Xperia” modellerinde görüpdik. Bu tehnologiýa netijesinde biz düşüren suratlarymyzyň hilini has-da gowulandyryp bilýäris.

Hereketli kameranyň has kämilleşen görnüşiniň “Samsung Galaxy S22” telefon seriýasynda bolmagyna garaşylýar. Bu üýtgeşik kamera tehnologiýasynyň durmuşymyza girmegi netijesinde mobil suratkeşlikde täze döwrüň başlamagyna garaşýarys.

Maksat  TAGANOW,

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň

žurnalistika hünäriniň talyby.

 

“Apple Car” üçin ýene bir ädim

 

 

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle