TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
TEHNOLOGIÝA

  Samsung-dan täze önüm

Samsung kompaniýasy şu tomusda öziniñ Samsung Pay atly bank kartyny çykarmak isleýändigini belledi. Bu kart SoFi we Samsung kompaniýasy bilen bilelikde işlenip düzüler. Demirgazyk Amerikada ýerleşýän Samsung Pay kompaniýasynyñ direktory, telefon ulgamlarynda pul hasabyñyzy nähili dolandyrmak barada täze funksiýanyñ üstünde işleýändigini belledi. Emma bu telefonlardaky funksiýa we täze çykjak bank karty nähili funksiýalaryny ýerine ýetirýändigini barada anyk maglumat berilmeýär. Kompaniýa bular barada geljekki hepdelerde maglumat berjekdiklerini bellediler. Muña garamazdan häzirki wagtda Apple we Huawei kompaniýalary özüniñ bank kartlaryny ulanyşa hödürledi. Google kompaniýasy özüniñ bank kartynyñ üstünde işleýändigini hem belläp bolar.

Ýene-de okaň

AŞTU-dan täze hyzmat: IP we internet hasabyňy onlaýn öwrenmek

Täze “Moskwiç” ulagynyň önümçiligine başlandy

Ata Watan Eserleri

Dünýäniň iň uly ýahtasy gurlar

Teswirle