TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Salgyt töleýjileriň dykgatyna!

Aşgabat şäher salgyt bölümi Türkmenistanyň Türkmenistanyň salgyt kanunçylygyna girizilen üýtgetmeler we goşmaçalar boýunça geçiriljek seminar-maslahatlaryň wagtyny we ýerini salgyt töleýjileriň dykgatyny ýetirýär.

T/B Seminar-maslahatyny geçirýän etrap salgyt bölümleriniň atlary Senesi we wagty Geçiriljek ýeri
1. Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap salgyt bölümi 09.04.2019ý.

10:00

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrap häkimliginiň mejlisler zalynda
2. Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrap salgyt bölümi 10.04.2019ý.

10:00

Aşgabat şäher salgyt bölüminiň mejlisler zalynda
3. Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrap salgyt bölümi 11.04.2019ý.

10:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň zalynda
4. Aşgabat şäheriniň Berkararalyk etrap salgyt bölümi 11.04.2019ý.

10:00

Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynyň zalynda

 

Ýene-de okaň

Azerbaýjanyň Milli Mejlisiniň başlygynyň Aşgabada sapary

Ata Watan Eserleri

Türkmenistan Russiýanyň Merkezi Aziýadaky strategik hyzmatdaşy

Amerikan işewürleri bilen duşuşyk

Teswirle