«Şahsy durmuş» usuly

“Hyzmatdaşyňa täsir etmegiň psihologik usullary” atly makalalar toplumyndan Her bir adamyň gulluk bähbitleri (gyzyklanmalary) bilen bir hatarda şahsy bähbitleri, gyzyklanmalary (güýmenjeleri) we şahsy durmuşy hem bardyr. Empiriki gözegçiliklerde eger adam bilen onuň anyk duýulýan şahsy gyzyklanmalaryna (bähbitlerine) laýyk gelýän gürrüň etseň, munuň onda oňat duýgular bilen utgaşýan ýokarlanýan werbal (dilden) … Continue reading «Şahsy durmuş» usuly