TEHNOLOGIÝA

Şäherara ilkinji uçýan taksi synag edildi

Hytaýyň “AutoFlight” kompaniýasy şäherara gysga aralyga ýolagçy gatnatmak üçin işlenip düzülen elektrikli uçýan taksisi synag uçuşyny amala aşyrdy.

Kompaniýanyň beren beýanatyna görä, synag uçuşy ýurduň günortasyndaky Guangdong welaýatyndaky derýasynyň iki tarapyndaky Sinjan we Juhai şäherleriniň arasynda “Prosperity” konsepsiýa ulagy bilen amala aşyryldy.

Kompaniýa 20 minut dowam eden synag uçuşynyň “dünýädäki ilkinji şäherara howa taksi hyzmaty” bolandygyny habar berdi.

Alty hereketlendirijili uçýän taksi 250 kilometr belentlige çykyp, uçarman bilen birlikde 5 adamy kabul edip biler. Ulag sagatda 200 kilometre çenli tizlige ýetip biler.

Ýene-de okaň

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer

BMG Baş Assambleýasy Hytaýyň emeli intellekt teklibini kabul etdi

«Sanly çözgüt – 2024» atly innowasion taslamalar bäsleşigine gatnaşmaga çagyrylýar