TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

«Türkmenawtoulaglary» agentligi şäherara ugurlar boýunça awtobus petekleriniň onlaýn satuwyny gaýtadan ýola goýdy. Bu barada agentligiň resmi web-saýtynda habar berildi.

Şäherara awtobus gatnawlary Aşgabatdan Gyzylarbat, Türkmenbaşy, Mollagara, Tejen, Mary, Baýramaly, Türkmenabat, Ak bugdaý, Babadaýhan ugurlaryna we yzyna amala aşyrylýar.

Şäherara ugurlaryň rejesi, ýagny awtobuslaryň ugramaly we barmaly nokatlary, petekleriniň bahalary, gatnaw günleri, ugraýan hem-de barýan wagtlary bilen agentligiň resmi saýtyndan tanşyp bilersiňiz.

Onlaýn bilet almagyň amatlyklarynyň biri hem islendik wagt biletler web saýtyň kömegi bilen alnyp bolmagy bilen baglanyşyklydyr.

Ýene-de okaň

Kerki ― Daşoguz ― Kerki uçar gatnawy dikeldildi

“Türkmenistan” awiakompaniýasynyň ilkinji “Airbus” kysymly ýük uçary

Ata Watan Eserleri

Ýurdumyzyň dermanhana pudagynyň üsti ýetirildi

Teswirle