Sabyr Ataýewa: hakydada galan keşpler

Meşhur kino hem teatr artisti Sabyr Ataýewa döredijiligine aýratyn hormat goýýan artistlerimiň biri. Kiçiligimden ony döreden ajaýyp keşpleri bilen  teleýaýlym arkaly tanaýardym. Onuň surata düşen kinolaryny, sahna oýunlaryny hemem onuň bilen guralan döredijilik duşuşyklaryndan taýýarlanan gepleşikleri hezil edip görýärdim. Şonuň üçin onuň sesem ýadymda galypdyr. Onuň sesini radio oýunlarda eşidenimde-de … Continue reading Sabyr Ataýewa: hakydada galan keşpler