SPORT

Şa toparynyň şowsuz oýunçylary

Ispaniýanyñ “AS” gazeti Şa topary hasaplanýan “Real Madrid” toparynyñ hataryna goşulyp, ýöne netijeli oýny bilen tapawutlaanyp bilmedik, ýagny şowsuz oýunçylaryñ sanawyny taýýarlady.

Şa toparynda şowsuz oýunçylaryñ sanawy:

Goragçylar: Karlos Diego, Jonatan Wudgeýt, Predrag Spasiç, Fabio Koentrao.

Ýarymgoragçylar: Tomas Grawesen, Pablo Garsiýa, Žuliýen Fober, Elwir Baliç.

Hüjümçiler: Antonio Kassano we Roýston Drente.

Ýene-de okaň

Holand 5 gol bilen 54 ýyllyk rekordy täzeledi

BAE-de geçirilen Ýaşlar ligasynyň ýaryşynda türkmen karateçileri iki bürünç medal gazandylar

Ata Watan Eserleri

Messi “Instagramda” 500 million yzarlaýja ýetdi

Meşhur tälimçi Arsen Wengere türkmen halysyny sowgat berildi

Arsen Wenger: Türkmenistana futbolda uly üstünlikler arzuw etdi

“Arkadag” topary Gyrgyzystanyň “Abdyş-Ata” toparyny ýeňdi