S.Berdimuhamedowyň dalaşgärligi bellige alyndy

2022-nji ýylyň 15-nji fewralynda Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň mejlisi geçirildi. Bu barada Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň resmi sahypasynda bellenilip geçilýär. Onuň gün tertibine laýyklykda, 2022-nji ýylyň 12-nji martynda geçiriljek Türkmenistanyň Prezidentiniň saýlawlary boýunça Türkmenistanyň Demokratik partiýasy tarapyndan dalaşgärlige hödürlenilen Türkmenistanyň … Continue reading S.Berdimuhamedowyň dalaşgärligi bellige alyndy