S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory bilen duşuşdy

Ýaponiýanyň paýtagty Tokio şäherinde geçirilýän tomusky Olimpiýa oýunlarynyň resmi açylyş dabarasyna gatnaşýan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory Naruhito bilen duşuşdy. Bu barada “Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçildi. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň Prezidentiniň iberen mähirli salamyny hem-de XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynyň başlanmagy mynasybetli gutlaglaryny, şeýle hem ähli … Continue reading S.Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Imperatory bilen duşuşdy